Znáte již podmínky pro zapsání do seznamu dodavatelů? Pokud ještě ne, pak je třeba se zamyslet, zda již nenastal ten správný čas, pustit se do toho. Podrobně si je přečtěte, abyste přesně věděli, do čeho jdete. Teprve následně se rozhodněte, zda se do něho zaregistrujete či nikoliv. Není vyloučeno, že právě tímto způsobem se objeví vhodné zakázky právě pro vás.

Získané informace nelze použít k jinému účelu

Každý zapsaný dodavatel by si měl být velmi dobře vědom toho, že získané informace může použít výhradně pro svou vlastní potřebu. Pokud toto pravidlo poruší, může mu provozovatel zrušit registraci. Navíc mu může být uložena smluvní pokuta. Proto je nezbytné vždycky celou záležitost důkladně zvážit. Můžete však dostat dobré zakázky. Pokud budete mít zájem, ozvěte se nám.

4.5
02