Jakkoliv je sluneční záření nezbytnou podmínkou pro život značné části živých organismů na naší planetě, přece jen jsou někdy chvíle, kdy všeho moc škodí. Všichni jistě víme, že sluneční záření, dopadající na naši planetu je nejrůznějšího druhu. Jednak je to záření světelné, dále tepelné záření, potom různé záření radioaktivní, několik druhů UV záření a tak dále.

Důsledky

Některé škodlivé druhy záření zachycuje zemská atmosféra, některé ozónová vrstva (v poslední době tak poškozená), jiné záření prochází až na povrch. I tato záření jsou potenciálně nebezpečná, zejména při jejich nadbytku. Jde zejména o UV záření. Jistě všichni víme, že je jednoznačná souvislost mezi nadbytkem slunění a vznikem rakoviny kůže – melanomem kůže, což jsou jedny z nejzhoubnějších nádorových onemocnění. I proto je zde nejrůznější stínící technika, aby pomohla.