Společnosti

Co je potřeba k založení s. r. o.? Co je to komanditní společnost? Aneb udělejte si pořádek v obchodních společnostech!

Obchodní společnosti se rozdělují do dvou skupin: kapitálové společnosti a osobní společnosti, přičemž v každé skupině jsou dvě. Kapitálové jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Osobní společnosti se nazývají veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Kromě těchto existují ještě evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. My se ale budeme soustředit pouze na první čtyři typy.

americká jednodolarovka

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

Velmi častou chybou, s kterou se v souvislosti s touto společností setkáte, je nesprávné používání zkratek. Správné varianty psaní jsou následující: s. r. o., spol. s r. o., s. s r. o.

·         zakladatelé: s. r. o. může založit jak jedinec (sepisuje se zakladatelská listina), tak vícero společníků (společenská smlouva)

·         základní kapitál: 1 Kč

·         ručení společníka: společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů
finanční analýza

Akciová společnost (a. s.)

·         zakladatelé: může založit jak jedinec, tak vícero společníků

·         základní kapitál: alespoň 2 000 000 (80 000 €)

·         ručení společníka: akcionář neručí za závazky společnosti

Veřejná obchodní společnost

·         zakladatelé: minimálně dvě osoby

·         základní kapitál: společnost nevytváří základní kapitál

·         ručení společníka: osoby podnikají společně a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem

Komanditní společnost

·         zakladatelé: minimálně dvě osoby

·         základní kapitál: není určen

·         ručení společníka: (zde se společníci rozdělují na dvě skupiny, které mají jiné podmínky) komanditista: ručí do výše nesplaceného vkladu; komplementář: ručí celým svým majetkem

Teď, když se již ve vlastnostech obchodních společností orientujete, bude pro vás jistě hračka je rozlišovat i v profesním životě. Tento malý přehled Vám může posloužit i v případě, že se zrovna rozhodujete, jakou společnost pro Vás bude nejvýhodnější založit.