Společnosti

Ubytování v Lednici vás zve na prohlídku zámku a krajinného parku

„Všude dobře, doma nejlépe“

Známé přísloví se vztahuje nejen na domov ve smyslu zázemí pro účel bydlení, ale i na cestování, a pobyty v rámci dovolené, či prázdnin. Vede nás k tomu celá řada důvodů, ať už politických, společenských či etnických, tak i obecných zvyklostí, odlišných životních stylů a vnímání hodnot. Jedním z velmi podstatných důvodů je i kulturní a přírodní bohatství České republiky, která se již v době socialismu zařadila mezi vyhledávané turistické cíle.

zámek Lednice

V srdci Evropy se ve středověku usídlily nejmocnější šlechtické rody, vedly se tu po staletí války o převahu a kontrolu nad rozsáhlým územím a pozůstatky této činnosti se do dnešní doby dochovaly v podobě němých svědků té doby – hradů a zámků, hradních zřícenin, krajinných parků a městských památkových rezervací.

Největší krajinný park v Evropě

Největší plocha uměle vytvořeného parku v Evropě, a zřejmě i na celém světě, je Lednicko-valtický areál. V době počátečního rozkvětu patřil Lichtenštejnům a po zabavení jejich majetku připadl do vlastnictví a správy státu. Jeho součástí je rybniční soustava, niva řeky Dyje s lužním lesem, kamenné stavby v romantickém stylu, napodobující antickou kulturu, např. Kolonáda na Rajstně, Apollónův chrám, Dianin chrám či Minaret, a především samotný zámek Lednice.

kašna na zámku Lednice

Ten byl přestavěn v novogotickém slohu podle vzoru anglických šlechtických sídel přelomu 18. a 19. století a jeho vzhled jej řadí k nejkrásnějším stavbám světa, mimochodem zapsaným do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Lednice ubytování Lednice Galant v prostorách komfortně vybaveného hotelu vám může zprostředkovat dovolenkový pobyt v místech, kam směřují každý rok statisíce turistů, a kteří si nenechají ujít pohled na vrcholné dílo, prezentující úžasné schopnosti a dovednosti projektantů a stavitelů, jež by jim mohly (v pozitivním smyslu) „závidět“ i mnohé současné stavební firmy.