Finance

Práce na černo

A úřad práce za tuto osobu platí povinné zdravotní pojištění. K této práci může patřit i to, že člověk je aktivní, při provádění různých pracovních činností bez dokladu. Například známému provede za peníze zednické práce, nebo se jedná i o studentské brigády, různé výpomoci ve skladech, velkoobchodech, může se jednat o sbírání ovoce, o pouliční prodej novin, či roznášení letáků obchodních řetězců.Ale pozor, není zde žádná ochrana před nezákonným postupem zaměstnavatele, člověk nemá nemocenskou a ani mateřskou, žádný nebo velmi nízký starobní důchod, protože se mu tímto způsobem odpracované roky nezapočítávají do systému pojištění. Velmi nebezpečné je, že nemá člověk nárok na odškodnění a bolestné v případě úrazu během výkonu práce. A v neposlední řadě zde také není možnost, jak získat půjčku nebo úvěr u solidní instituce.práce v restauraci.jpg

Charakteristika práce na černo

Pokud to shrneme, tak je to práce bez platné zaměstnanecké smlouvy, zaměstnavatel za tohoto pracovníka neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pracovník neplatí daň z příjmu.

Jaké mohou být důvody k vykonávání této práce?

To že se člověk rozhodne pro tuto práci, jsou nejčastěji ekonomické důvody. Příjem práce na černo a pobírání dávek státní sociální podpory, je velmi často vyšší než příjem z legální práce. Také u osob zadlužených, může pomoci práce na černo uchránit jejich příjem před exekucí. Člověk z těchto důvodů proto vyhodnotí takovou práci jako výhodnější, než je legální práce.   zedník spáruje.jpg

Dlouhodobé dopady a rizika, které práce na černo přináší

Tady by si měl člověk zodpovědět pár otázek. Vydělám si touto prací tolik, abych si ušetřil na starobní důchod? Budu mít dostatečný počet odpracovaných roků pro nárok na starobní důchod? Co budu dělat, pokud budu mít pracovního úraz nebo nemoc z povolání? Co udělám, když mi zaměstnavatel zaplatí méně nebo dokonce vůbec? A v neposlední řadě hrozí i pokuta od Úřadu práce České republiky.